TopGemaakt 2014 - symposium

Symposium over de werkplaats als creatief kenniscentrum van de 21e eeuw

2 en 3 oktober 2014 in TextielMuseum en Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg

Het ‘maken’ staat volop in de belangstelling, van 3d-printen en bio zeefdruk tot hackathon. Terwijl kunstenaars en ontwerpers nieuwe concepten van maken verkennen, ontwikkelen werkplaatsen faciliteiten en expertise voor experiment en productie. Werkplaatsen creëren verbindingen tussen kunst en vormgeving, tussen traditionele en nieuwe technieken, tussen makers en opdrachtgevers uit wetenschap en bedrijfsleven. TopGemaakt is georganiseerd door de werkplaatsen Amsterdams Grafisch Atelier, Sundaymorning@ekwc, Beeldenstorm en Frans Masereel Centrum in samenwerking met DutchCulture|TransArtists, het TextielMuseum en het netwerk van 28 werkplaatsen in Nederland en Vlaanderen.

Tijdens het symposium is het Platform Werkplaatsen gelanceerd, een samenwerkingsverband van Nederlandse en Vlaamse werkplaatsen van alle disciplines en technieken voor kunstenaars en ontwerpers. Vier doelen die het platform zich in de aanloop naar het symposium heeft gesteld zijn: betekenis van werkplaatsen binnen en buiten de culturele sector onder de aandacht brengen, de onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring, het in kaart brengen van het aanbod aan technische faciliteiten, kennis en expertise in Nederland en Vlaanderen en het toegankelijk maken van relevante ontwikkelingen binnen de sector.

Tijdens het symposium is de ontwikkeling van Nederlandse en Vlaamse werkplaatsen aan bod gekomen door middel van lezingen en ‘best practices’ (dag 1) over onderwerpen waarmee de werkplaatsen op dag 2 in werkgroepen aan de slag gingen.  Het verslag (pdf) is een afspiegeling van deze twee dagen, waarin hoofdlijnen zijn weergegeven en aanbevelingen zijn samengevat rond thema’s die dominant waren. De maatschappelijke relevantie van werkplaatsen staat centraal en het doel is dan ook om samen een nieuwe toekomstvisie te ontwikkelen.

Zie het volledige verslag in de pdf - rechterkolom

Downloads: