Lezing - Cultureel Reframen

door Dick Rijken, directeur Steim
Alles wordt anders in de 21e eeuw. Dat wil zeggen: de VORM van alles wordt anders. Dat geldt ook voor kunst en design en dan hebben we het over de manier waarop de cultuursector is georganiseerd in termen van soorten spelers en hun onderlinge relaties. Het artistiek-industriële complex dat onze samenleving heeft ontwikkeld in de afgelopen eeuw paste goed in de modernistische hiërarchische twintigste eeuw. Maar niet in de genetwerkte romantische 21e eeuw. Menselijke behoeften als expressie, reflectie en ontroering zullen alleen maar belangrijker worden, maar we zullen de manier waarop we er mee omgaan anders vorm gaan geven. 
We moeten wat we doen in de cultuursector zorgvuldig deconstrueren en op zoek gaan naar nieuwe organisatievormen en relaties voor artistieke processen als reflectie en expressie. We moeten onze eigen rol reframen en een nieuwe plek zoeken in de netwerksamenleving. Het goede nieuws is dat betekenis belangrijker wordt dan ooit tevoren en daarmee dus ook de behoefte groeit aan partijen die daar professioneel mee om kunnen gaan. Het slechte nieuws is dat we ons moeten verbinden met de samenleving op manieren die we niet gewend zijn of die we vanuit de gangbare 19e eeuwse kunstopvatting ronduit onzinnig vinden. De cultuursector is in deze al net zo onwennig als de rest van de samenleving. Wij zijn op zoek naar context, de samenleving is op zoek naar betekenis. Maar hoe moeten we dat organiseren? En wie betaalt dan wie of wat?

TOP14-02946.jpg
Panel discussie met Karin Arink, Jeroen Junte, Luuk Nouwen

Dick Rijken geeft in zijn lezing een voorzet tot een deconstructie van de huidige praktijken in de cultuursector die het mogelijk maakt om op een nieuwe genetwerkte manier te denken over expressie en reflectie. Daarbij is (gelukkig) een interessante rol weggelegd voor ambachtelijke werkplaatsen als zij er in slagen om de juiste denkwerelden en praktijken met elkaar te verbinden.

Dick Rijken