Printmaking in the digital domain

breed_PitDD_Index.jpg

Hoe ziet de werkplaats van de toekomst eruit? Wat is haar potentieel? Wat gaat er verloren? En hoe is die plek vervolgens verbonden aan de ontwikkeling van een medium? In Printmaking in the digital domain onderzoekt Roos van den Oetelaar in opdracht van Het Grafisch Atelier Den Bosch en in samenwerking met Sofie Dederen en Platform Werkplaatsen welke rol het digitale domein zou kunnen spelen binnen de ontwikkeling van het veld de komende 10 tot 15 jaar.

Printmaking in the digital domain is een onderzoek waarin er tijd en ruimte is gemaakt om te speculeren over hoe digitalisering zich verhoudt tot de ontwikkeling van creatieve processen, fysieke plekken en netwerken binnen het veld van printmaking. Een wenselijke toekomst ligt ten slotte geworteld in het heden. 

De eerste fase van het onderzoek Printmaking in the digital domain zal gedeeltelijk worden gepubliceerd op o.a. Platform Werkplaatsen. Het doel is om een mogelijke route en een gemeenschappelijke taal te articuleren waarmee dialoog en eigenaarschap gestimuleerd wordt bij het werkveld van collega’s en organisaties. Maar ook nadrukkelijk binnen de doelgroep. 

Printmaking in the digital domain komt tot stand met een startsubsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en is een aanzet voor engagement en het creëren van draagvlak voor de volgende fases en de uitrol van het onderzoek. 

(beeld: studio Thomas & Jurgen)

 

Download hier meer informatie over het onderzoek Printmaking in digital domein #3.pdf

Extra: 

Online intervisie aan de hand van dit onderzoek met Roos den Oetelaar
Di. 5 juli 10.30-11.30 u. 
gratis toegang
Reserveren via info@platformwerkplaatsen.nl

Bekijk hier de intervisie terug