Over ons

Platform Werkplaatsen is een samenwerkingsverband van Nederlandse en Vlaamse werkplaatsen en labs voor kunstenaars en ontwerpers.

Werkplaatsen lopen voorop in het faciliteren van ambacht en technieken voor en door kunstenaars en ontwerpers. Werkplaatsen sluiten aan bij veranderingen in de dagelijkse kunstpraktijk, creëren innovatieve toepassingen van oude en nieuwe technieken. En hun functie verschuift, van kenniscentrum naar knooppunt van kennisnetwerken. Zo ontstaan onverwachte verbindingen tussen kunst, wetenschap, bedrijfsleven en samenleving.

Platform Werkplaatsen maakt deze ontwikkelingen zichtbaar en onderzoekt de positie en betekenis van werkplaatsen door het organiseren van symposia en bijeenkomsten. Platform Werkplaatsen wordt hierin ondersteund door AiR Platform NL, platform voor artist-in-residence programma's in Nederland en Vlaanderen.

Platform Werkplaatsen zet zich in voor

1. Zichtbaar maken van het aanbod in technische faciliteiten, kennis en expertise in Nederland en Vlaanderen
2. Onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring
3. Het innemen van een positie over het belang en de betekenis van werkplaatsen vanuit de kunst, in verbinding met kunstopleidingen, wetenschap, bedrijfsleven en sociaal maatschappelijke instellingen.

Voor wie?

- Werkplaatsen die voor professionele makers een omgeving van kennis en experiment faciliteren in welke techniek of discipline dan ook.
- Kunstprofessionals op zoek naar faciliteiten en kennis voor het uitvoeren van projecten
- Partners op zoek naar samenwerking zoals kunstopleidingen, universiteiten, bedrijven, sociaalmaatschappelijke instellingen, fondsen en beleidsmakers

Werkplaatsen Kunstacademies

Veel werkplaatsen van kunstacademies zijn actief betrokken bij Platform Werkplaatsen. Betrokken werkplaatsen o.a. van: 

Artez, Arnhem
KABK, Den Haag
St Joost, Breda
Rijksacademie, Amsterdam
Willem de Kooning, Rotterdam

St Lucas, Brussel.

Financiële bijdrage Platform Werkplaatsen 2021

Na jaren van vrijwillige inzet door de oprichters van het Platform Werkplaatsen vragen wij vanaf 1 januari 2021 een financiële bijdrage aan de aangesloten werkplaatsen.

Vanaf 1 oktober 2017 is het Platform Werkplaatsen geformaliseerd door het oprichten van een stichting om ons zo beter te kunnen positioneren in het werkveld. De bijdrage is bedoeld ter ondersteuning van Platform Werkplaatsen. Met deze bijdrage kan de continuïteit gewaarborgd worden door het aanstellen van een coördinator en ondersteuning in de lopende kosten.

De hoogte van de bijdrage hebben wij als volgt vastgesteld:

• Werkplaatsen met een begroting tussen € 0 - € 100.000 euro € 100,00 euro per jaar

• € 100.00 tot € 250.000 euro € 250,00 euro per jaar

• Groter dan 250.000 euro € 350,00 euro per jaar

 Aangesloten werkplaatsen krijgen een uitgebreide vermelding op de website, ontvangen de nieuwsbrief en een uitnodiging voor intervisie bijeenkomsten.

Organisatie

Platform Werkplaatsen functioneert als een informeel netwerk: een modulaire structuur waarbinnen in wisselende samenstelling collega’s elkaar opzoeken in de organisatie van bijeenkomsten, evenementen en projecten volgend aan interesse of werkgebied. Inmiddels heeft het ook een bestuur en een coordinator.

Bestuur:

Hebe Verstappen, hoofd TextielLab, Tilburg
Lex van Lith, directeur Make Eindhoven, Eindhoven

Coordinator:
Carola van der Heijden, ook coordinator van de Grafische Werkplaats Den Haag

In samenwerking met

Heidi Vogels, coordinator AiR Platform NL, DutchCulture|TransArtists, Amsterdam

Contact
Stichting Platform Werkplaatsen
Postbus 4265
5004 JG Tilburg
info@platformwerkplaatsen.nl
Kvk: 858076780
Bank: NL04 INGB 0008442246

Website

Vormgeving Team Thursday
Techniek BMA Collective

Deze website kwam tot stand met ondersteuning van

Mondriaan Fonds
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie