Over ons

Platform Werkplaatsen is een samenwerkingsverband van Nederlandse en Vlaamse werkplaatsen en labs voor kunstenaars en ontwerpers.

Werkplaatsen lopen voorop in het faciliteren van ambacht en technieken voor en door kunstenaars en ontwerpers. Werkplaatsen sluiten aan bij veranderingen in de dagelijkse kunstpraktijk, creëren innovatieve toepassingen van oude en nieuwe technieken. En hun functie verschuift, van kenniscentrum naar knooppunt van kennisnetwerken. Zo ontstaan onverwachte verbindingen tussen kunst, wetenschap, bedrijfsleven en samenleving.

Platform Werkplaatsen maakt deze ontwikkelingen zichtbaar en onderzoekt de positie en betekenis van werkplaatsen door het organiseren van symposia en bijeenkomsten. Platform Werkplaatsen wordt hierin ondersteund door AiR Platform NL, platform voor artist-in-residence programma's in Nederland en Vlaanderen.

Platform Werkplaatsen zet zich in voor

1. Zichtbaar maken van het aanbod in technische faciliteiten, kennis en expertise in Nederland en Vlaanderen
2. Onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring
3. Het innemen van een positie over het belang en de betekenis van werkplaatsen vanuit de kunst, in verbinding met kunstopleidingen, wetenschap, bedrijfsleven en sociaal maatschappelijke instellingen.

Voor wie?

- Werkplaatsen die voor professionele makers een omgeving van kennis en experiment faciliteren in welke techniek of discipline dan ook.
- Kunstprofessionals op zoek naar faciliteiten en kennis voor het uitvoeren van projecten
- Partners op zoek naar samenwerking zoals kunstopleidingen, universiteiten, bedrijven, sociaalmaatschappelijke instellingen, fondsen en beleidsmakers

Organisatie

Platform Werkplaatsen functioneert als een informeel netwerk: een modulaire structuur waarbinnen in wisselende samenstelling collega’s elkaar opzoeken in de organisatie van bijeenkomsten, evenementen en projecten volgend aan interesse of werkgebied. Inmiddels heeft het ook een bestuur en een coordinator.

Bestuur:

Hebe Verstappen, hoofd TextielLab, Tilburg
Lex van Lith, directeur Beeldenstorm, Eindhoven
Ranti Tjan, directeur Sundaymorning@ekwc, Oisterwijk

Coordinator:
Carola van der Heijden, ook coordinator van de Grafische Werkplaats Den Haag

In samenwerking met

Heidi Vogels, coordinator AiR Platform NL, DutchCulture|TransArtists, Amsterdam

Aansluiten?

info@platformwerkplaatsen.nl

Website

Vormgeving Team Thursday
Techniek BMA Collective

Deze website kwam tot stand met ondersteuning van

Mondriaan Fonds
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie